علاقمند محترم به بخش «کتابخانهٔ آثار علمی و تحقیقی (حبیبه)» قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

با وارد کردن فشار(کلیک) بالای دریجه های آتی بروفق نیاز، به معلومات مورد ضرورت دسترسی پیدا کرده میتوانید

تأریخی و اجتماعی
دونلود / لینکملاحظاتاسکن شده/ سکن شویبخشنویسنده/ لیکوالعنوان
در دفاع از کارنامه های وزیر اکبرخان   اعظم سيستانی حماسۀ "اکبر" در دفاع از کارنامه های وزیر اکبرخان
این کتاب، کاوشی جامع و دقیق درباره ی مهمترین مسائل دنیای امروز و آینده ی بشر است. با توجه به پیشرفت سرسام آور تکنولوژی و ظهور امکانات و قابلیت های جدیدی که هم می توانند مفید باشند و هم تهدیدکننده.

​نویسنده: یوال نوحا هراری
مترجم: نیک گرگین

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگان۲۱ درس برای قرن بیست و یکم
د افغانستان د څه باندی پنځوسو ناامتو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو په اړه

پاه دی ساری اثار کی خورا ارزښتاک، مستند او علمی معلومات د افغانستان د څه باندی پنځوسو ناامتو لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو په اړه
جوړونکی او رالیږدونکی: جواد حسن زاده

​اسکن شده/ سکن شوی
کتاب مذکور اسکن شده است و حجم آن ۸ میگابایت است.
دنلود آن در ممالک که ظرفیت انترنتی قوی ندارند، ناممکن است.

پیژندنهعبدالحی حبیبیآثار جاویدان مرحوم پوهاند عبدالحی حبیبی
توضیح مشرح مفاهیم و اصول بودیزم

​به اهتمام و ترجمه از آرش جبرائیل

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانآموزه های بودا
توضیح تفصیلی در قبال زندگی و فعالیت آنتوان پانه کوک یکی از انقلابیون قرن بیستم اروپا

​نویسنده: پل میتیک

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانآنتوان پانه کوک
اجتماعي موازنه

​احترام د صفاتو د جامعې یو له بله سره اساس د هر راز پیشرفت او لوړتیا دى لكه افراد چي یو و بل ته سره اړ دي، طبقات او مختلفي ډلي د جامعې هم دغسي ائتالف او یو راز والي ته اړتیا لري.

 اجتماعیعبدالحی حبیبیاجتماعي موازنه
ارتجاع و مرتجع  سیاستعمرزی مصطفیارتجاع و مرتجع
از بن تا بنبست

​جلد اول
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر ۲۰۲۱

 سیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
از بن تا بنبست

​جلد دوم
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر

 سیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
از بن تا بنبست

جلد سوم
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر ۲۰۲۱

 سیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
از بن تا بنبست

جلد چهارم و آخری
مجموعه روی مسایل و انکشافات افغانستان از سپتمبر ۲۰۰۱ تا سپتمبر ۲۰۲۱

 سیاستحمید عبیدیاز بن تا بنبست و از بنبست تا شکست
توضیح چشمدید ها در قبال عوامل سقوط دولت امانی

​نویسنده: خالد صدیق چرخی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاناز خاطراتم
اسرار نهفته شهادت امیرحبیب الله خان سراج الملة   عبدالله کاظماسرار نهفته شهادت امیرحبیب الله خان
افشای عملیات های خرابکارانهٔ سازمانهای جاسوسی غربی در کشور های مختلف همچنان در تهران

​نویسنده: گروهی از محصلین ایرانی احتمالاً متعلق به سازمان اطلاعاتی ایران

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاناسناد لانهٔ جاسوسی
افغان افغانستان

​مختصری از کوشش های افغانها برای تشکیل دولت در هندوستان فارس و افغانستان

 تاریخیحسن کاکرافغان افغانستان
افغان زمین

مجموعهٔ مقلات از مجلهٔ اوربند

​بلی

تاریخعمرزی مصطفیافغان زمین
افغان ها

​در زمینهٔ تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

​بلی× ۱۲ میگابایت

مردمعمرزی مصطفیافغان ها
قبل از جنگ

​سیمای زنده گی مدنی ملت افغان

 مردمعمرزی مصطفیافغان ها قبل از جنگ
افغانستان از سلطنت امیر حبیب الله خان تا صدارت سردارمحمدهاشم خان

​نویسنده: ظفرحسن آیبک
ترجمه وتحشیه: فصل الرحمن فاضل

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانافغانستان از سلطنت امیر حبیب الله خان تا صدارت سردارمحمدهاشم خان
چگونگی ایجاد پاکستان و نقش هند در این ماجرا

​نویسنده: محمد ولی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانافغانستان در استراتیژی هند و پاکستان
افغانستان در پیچ و خم سیاست

نویسنده محمد اسماعیل یون / ترجمه مصطفی مرزی

 سیاستعمرزی مصطفیافغانستان در پیچ و خم سیاست
​معلومات تاریخی

​نویسنده: غلام محمد غبار
این کتاب مأخذ قابل اعتباریست برای علاقمندان تاریخ افغانستان

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانافغانستان در مسیر تاریخ (جلد اول)
​معلومات تاریخی

​نویسنده: میر غلام محمد غبار
این کتاب معلومات تاریخی است  برای علاقمندان تاریخ افغانستان

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانافغانستان در مسیر تاریخ (جلد دوم)
اگر جهانیان شکست بخورند؟
نویسنده محمد اسماعیل یون / ترجمه مصطفی مرزی

 سیاستعمرزی مصطفیاگر جهانیان شکست بخورند؟
امیر دوست محمد خان

​به کوشش: عبدالعلی نور احراری
اهدا به: روان استاد بزرگوار مرحوم دکتور عبدالصمد حامد

 تأریخسایر نویسندگانامیر دوست محمد خان
امیر علیشیرنوایی و خصوصیات عصر وی  

​اسکن شده، با حجم ۵،۱ میگابایت

 سایر نویسندگانامیر علیشیرنوایی و خصوصیات عصر وی
توضیح علمی تکامل انسان به مرحلهٔ اشرف مخلوقات و انسان خداگونه

​نویسنده: یووال نوح هراری
مترجم: نیک گرگین

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانانسان خدا گونه (تاریخ مختصر فردا)
روال انکشاف جامعهٔ بشری و سیر تکامل انسان

​نویسنده: یوال نوح هراری
مترجم: نیک گرگین

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانانسان خردمند
دافغانستان حالات او بهرنئ مداخلات په معاصر تاریخ کی

​لیکوال: ریه تالی استوارت
ژباړن: دمحقق مرستیال عبدالحسیب حکیمی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاناور په افغانستان کی
کتاب این است مذهب من (My Religion)، در سال 1908 میلادی نگارش یافته و شخص گاندی در سال 1938 میلادی مجدد آن را بازبینی و تایید کرده است. در این کتاب بیان می‌شود که وظیفه رجال قانون، منحصراً حق دادن به‌ جانب کسانی است که دفاع از آنان را به عهده‌ دارند.  تاریخی - اجتماعیدهرمداس کرمچند گاندیاین است مذهب من
شاهکار ادبی اواخر قرن نهم هرات

​نویسنده: زین الدین محمود واصفی هروی

 تاریخی ـ اجتماعیسایر نویسندگانبدایع الوقایع
بررسئ اوضاع اقتصادی-اجتماعی افغانستان درسالهائ ۱۹۰۱-۱۹۱۹

کتاب مذکور اسکن شده است و حجم آن ۱۰ میگابایت است

​بلی

 اعظم سيستانیبررسئ اوضاع اقتصادی-اجتماعی افغانستان درسالهائ۱۹۰۱-۱۹۱۹و شرایط بین المللئ استرداد استقلال
معاهده آب دریای هلمند

​بیانیۀ حسن روحانی و عکس العمل افغانها در برابر آن

  دریای هلمندعبدالله کاظمبررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب دریای هلمند
اوضاع سیاسی - اجتماعی صفحات جنوب ایران در سالهای ۱۳۰۰

​نویسنده: سید عامر هاشمی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانبرگی از تاریخ جنوب ایران
چشم دید های تاریخی

​نویسنده:خالد صدیق چرخی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانبرگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان (جلد دوم)
چشم دید هایی تاریخی

​نویسنده: خالد صدیق چرخی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانبرگی چنداز نهفته های تاریخ در افغانستان(جلد اول)
آثار کلاسیک زبان پشتو

​این اثر مجموعهٔ از اشعار و آثار منظوم شعرای قدیم زبان پشتو است که بین سالهای ۱۰۰ تا ۱۱۰۰ هجری شمسی سروده شده اند.
محمد هوتک بن داوود

  محمد هوتکپته خزانه
کتاب بسیار جالب از فعالیت های سازمان های جاسوسی تحت پوشش های متنوع

​نویسنده: کلاوس  هایشنر و آرنست لانگروک
مترجم: خ طهوری

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانپدرخوانده یا مردی که سرنخ ها را بدست داشت
پروندۀ ناپدید

​آدم‌کشانی که چهل‌وچهار سال ناشناس مانده اند، در سال چهل‌وپنجم ناگهان شناسا نخواهند شد؛ ولی شناختن دستگاهی که فرمان داد: "به زندگی میـر اکبـر خیبـر پایان دهید" دشوار نیست. "پروندۀ ناپدید" کوششی در همین راستاست.
ســـــیاســنگ - کانادا، هفدهم اپریل 2023

  صبورالله ســــیاســنگپـــــــرونــــدۀ ناپـــــــــدید (میـــــــــــــر اکبــــــــر خیبـــــــر )
پشتونستان

​عبدالرحمن پژواک /مترجم سید خلیل الله هاشمیان
درهء خیبر،کانونی برای دولت جدید پشتونستان...

​پ د ف

تاریخعبدالرحمان پژواکپشتونستان
جستاری ازنظریات تاریخ نگاران در بارهٔ پنجشی

​به احتمام عبدالحی قابضانی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانپنجشیر از دیدگاه مؤرخین
پندار ستمی

​بررسی پديدهٔ ستمی و پيآمد های آن در افغانستان

 سیاستعمرزی مصطفیپندار ستمی
خط د تاریخ مبدا او پیل دی  هنر و فرهنگ بشير دوديالپه افغانستان کې د خط او میناتور پېژندنه
پښتني قبیلې

پښتانه څوک دي؟ پښتون-افغان-پټان

​بلی

پښتانهمعصوم هوتکپښتني قبیلې ار روایتي ریښې
د پښتو ژبی تاریخی هنډاره  تاریخی اجتماعیعلامه عبدالحی حبیبیپښتو څوارلس سوه کاله پخوا
نگاهی ژرف به تاریخ ارمنستان و ارمن ها

​نویسندگان: گروهی از محققین و پژوهشگران تاریخ اکادمی علوم ارمنستان چون داکتر ک. س. خداوردیان، پروفیسور ک. خ. سارگیسیان، پروفیسور ت. خ. هاکوبیان، پروفیسور آ. گ. آبراهامیان، اکادیمیسین پروفیسور س. ت. یرمیان و اکادیمیسن پروفیسور م. گ. نرسیسیان

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ ارمنستان (جلد اول)
ارمنستان و ارمن ها

​نویسنده: گروهی از محققین ارمنیٔ در رشتهٔ تاریخ

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ ارمنستان (جلد دوم)
نگاهی به تاریخ افغانستان از ادوار قبل تاریخ تا سلطهٔ موریا ها  تاریخی - اجتماعیاحمد علی کهزادتاریخ افغانستان(جلد اول)
معلومات تاریخی در قبال اندشه های سیاسی خاصتاً اندیشه های مارکس و انگلز در قرن بیستم

​نویسندهٔ کتاب: حسین بشیریه

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم
تاریخ تراش سنگهای زینتی در افغانستان

​نویسندگان: رفیق  جمالی ـ عبدالعظیم حکاک

 تاریخیسایر نویسندگانتاریخ تراش سنگهای زینتی در افغانستان
تشریح تاریخی تمدن های های ګذشته

​نویسنده: ویل دو رانت

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ تمدن
جستاری تحقیقی از تاریخ تمدن انسان

​نویسنده:هنری لوکاس
مترجم: عبدالحسین آزرنگ

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ تمدن (جلد اول)
جستار تحقیقی در بارهٔ تمدن انسان در روی زمین

​نویسنده: هنری لوکاس
مترجم: عبدالحسین آزرنگ

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ تمدن (جلد دوم)
اثر نهایت جالب در بارهٔ پیدایش ادیان و باور های مذهبی بمنظور سمت و سو دادن اقشار و لایه های اجتماعی در راه خرد ورزی

​نویسنده: شروین وکیلی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ خرد (جلد چهارم)
نگاهی اجمال به کرونولوژی تاریخی روسیه

​نویسنده: پیتر کینز

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ روسیه ( از سلطنت تا جمهوری)
تاریخ سبک های ساختمان معماری در اروپا  معماریشریف حسینیتاریخ سبک های ساختمان معماری در اروپا
چه درس های را از هفت و هشت ثور میتوان گرفت؟   حمید عبیدیتاریخ همه ما را محکوم کرده است
مجموعهٔ از مقالات در قبال حوادث غم انگیز هفت و هشت ثور، جنگ اکرائین و...

​نویسنده: حمید عبیدی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتاریخ همهٔ ما را محکوم کرده است
ترور های تاریخ

​نویسنده: ژو ترانشال با مقدمهٔ از موریس برازر

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانترور های تاریخ
تروریزم

​نویسنده: محسن رادمرد

 تعریف، پیدایش، چگونگی بهره برداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از تروریزم در جوامع بشری.سایر نویسندگانتروریزم
اثر گرانبهایی از اندیشه های ضد جنگ که نویسنده خود از خدمه های طیارهٔ بوده که بروی هیرو شیما و ناگاساکی جاپان بمب اتمی پرتاب کرده است. اما بعد از جنگ دوم جهانی به یک عنصر ضد جنگ تبدیل شده و فضایل صلح و مسالمت را دراین کتاب بیان میدارد.

​نویسنده: هاوارد زین
مترجم: سعید ساری اصلانی

 تاریخی اجتماعیسایر نویسندگانتروریزم و جنگ
در این کتاب تأمل و بررسی عمیق در قبال سنت و فرهنگ جوامع بشری و چگونگی برخورد آن با تجدد و مدرنیته بحث تفصیلی صورت گرفته است.

​نویسنده: مصطفی ازکیا

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتقابل سنت و مدرنیته
توضیح معاملات پشت پرده در جنگ افغانستان که نام آنرا جهاد گذاشتند و کشور را به خاک و خون کشیدند اما در حقیقت پلانهای استخباراتی امریکا بود بخاطر شکست حریف اش اتحادشوروی.

​نویسنده: کرنیل محمد یوسف و مارک ادکین
مترجم: قاسم آسمائی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانتلک خرس یا حقایق پشت پردهٔ جنگ افغانستان
جامعه شناسی

​توضیح تحقیقی در قبال جامعه شناسی

​بلی

تاریخی - اجتماعیاحمد قاسمیجامعه شناسی
اثر تحقیقی در توضیح جامعهٔ مدنی و جایگاه اجتماعی آن

​نویسنده: کاظم علمداری

  سایر نویسندگانجامعهٔ مدنی (گفتار ها، زمینه ها و تجربه ها)
توضیح ابعاد جاهلیت مردمان در جوامع بشری از دید قرآن و احادیث

​نویسنده: محمد قطب
مترجم: محمد علی عابدی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانجاهلیت قرن بیستم
جدال ترقی و ارتجاع در افغانستان

​اهداء به تمام زنان کشور که زیر حاکمیت افراطیت و بدویت از ابتدایی ترین حقوق بشری خود محروم شده اند!

  نور احمد خالدیجدال ترقی و ارتجاع در افغانستان
چگونگی اشکال مبارزات مخفی جنبش های مخالف حکومتی در اروپا

​نویسنده: هنری میشل
مترجم: مصطفی موسوی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانجنبش های مخفی در اروپا
جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر

​حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ

 استقلالعبدالرحمن زمانیجنگ استرداد استقلال افغانستان
جبهۀ فراموش شدۀ چترال و كنر

​حقايق نهفته و حرف هاى ناگفتۀ جبهۀ چهارم

 استقلالعبدالرحمن زمانیجنگ استرداد استقلال افغانستان
جنگ تمدن ها   تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانجنگ تمدن ها (نگاهی اجمال بر کتاب جنگ تمدن ها اثر ساموئیل هانتینگتون)
بررسی تحلیلی اوضاع اقتصادی جهان زیر سایهٔ حاکمیت بانک جهانی و انحصار دالر

​نویسنده: میشل خوسودوفسکی
مترجم: خ. طهوری و ف. جوان

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانجهانی اما خشن (تجارت جهانی لجام گسیخته، فقر و جنگ)
تحلیل سیاسی چپ از جهانی سازی یا گلوبالیزم

​نویسنده: گینادی زوگانوف
مترجم: س. فردین

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانجهانی سازی: راه بُن بست یا روزنهٔ امید؟
هجوم به افغانستان

​نويسندگان: ولاديمیر سنیگیريوف، والیری ساموونین
ترجمه: غوث جانباز
خواندن اين اثر تحقیقی، سیاسی و تاريخی را به همه علاقمندان دوستانه توصیه مینمايم

 سیاستسایر نویسندگانچگونه ما به بیماری هجوم به افغانستان مبتلا میگرديديم
توضیحی از تاریخ ایران

​نویسنده: اشرف زاده

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانخارج از محدوده (تاریخ ایران)
خلک، تاریخ او سیاست

​ژباړن: ذبیح الله خوګیاڼی

  نور احمد خالدیخلک، تاریخ او سیاست
د میر اکبر خـیـبـر قـتـل

​د معلوماتو راټولونکی - صبورالله ســـیاسـنگ
پښـتو ژباړه:  رحمت آریا

  رحمت آریاد (میر اکبر خـیـبـر) د قـتـل پلـټــنـه
د افغانستان لرغونی پادشاه منندر

​د افغانستان د ادب ځلاند ستوري فاضل استاد ارواښاد علامه رشاد بابا او د بابا مینه والو ته

 ژبهرحمت آریاد پادشاه ملینډا پوښتـنې
د پسرلني سباوون

​پښتوژباړه : رحمت آريا
له يوه لاسه ټک نه خيژي
ډول نه شي کولای د ( افغانستان د لومړڼي ولسمشر) محمد داؤد د سياسي ښادنامو په 􀕷 دغه لنډه لېکنه چې په هې سموالي يا نه سموالي، دهغه پر پړوالي يا نه پړوالي روښاني واچوي، غواړي يوازې د هغه او د هغه د کورنۍ د
وژنې د څرنگوالي په اړه د يوشمير شته مالوماتو ټولگه راډگر ته کړي

 د ثور کودتاصبورالله ســــیاســنگد پسرلني سباوون د گوليو باران
د مشروطیت غورځنگ

​ژاړن: عبدالقیوم حکیمزی

 مشروطیتعبدالحی حبیبید مشروطیت غورځنگ په افغانستان کې
د کندهار سفر

​د کندهار د مشاهیرو او لیکوالانو د مزاراتو او د هغوی د آثارو یوه مغتنمه شرحه چې استاد هوتک د کندهار د یون په لړ کې شرحه کړي دي

 تاریخیمعصوم هوتکد کندهار سفر
ترجمهٔ پشتوی کتاب افغانستان در مسیر تاریخ

​لیکوال: غلام محمد غبار
ژباړن: ړوهاند محمد بشیر دودیال

 تاریخی - اجتماعیغلام محمد غباردافغانستان د تاریخ په تگ لوري کي
د افغانستان تاریخ ته د علامه محمود حبیبي ژوره او جامع کتنه. علامه محمود حبیبي ډېر تاریخي اثار لیکلي دي. دا اثر په دري ژبه لیکل شوی چې د استاد عبدالرووف بینوا له خوا پښتو ته ژباړل شوی دی

​لیکوال: علامه محمود حبیبی
ژبا‌ړن: استاد عبدالروف بینوا

 تاریخی - اجتماعیعبدالحی حبیبیدافغانستان لنډتاریخ
دپاچا امان الله واکمنی ته یوه نوی کتنه  تاریخیحسن کاکردپاچا امان الله واکمنی ته یوه نوی کتنه
تاریخ معاصر افغانستان

همکاری و رقابت سدوزایی ها بارکزایی ها ضعف متقابلهٔ هر کدام

  احمد علی کهزاددر زوایای تاریخ معاصر افغانستان (چاپ جدید)
نگاهی اجمال بر اثر دروغ بزرگ

​نویسنده:تیری میسان

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاندروغ بزرگ
تاریخ اسلام از منظر دیگر

​نویسنده: محمود رضاقلی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاندریچه ای نوین بسوی تاریخ اسلام
شهادت میوندوال

​آیا کشف پلان کودتای محمد هاشم میوندوال توسط همین ګروپ جمهوری خواهان)جناح چپ کودتا( صورت ګرفته بود و یا که توسط طرفداران شخص شهید داوود خان و آیا از بین بردن هاشم میوندوال  بحیث حریف عمدهء ګروپ داکتر صاحب شرق )پرچمیهای مخفی( که »پلان داشتند شهید داوود خان  را درقید نظر داشته باشند« یک هدف اساسی نه بود تا جلو نزدیکی میوندوال را با سردار صاحب  ګرفته باشد؟ اګر درزمینه معلومات نزد جناب شما موجود باشد و ارایه داشتید ، مطمئنم که ده ها  سوال جواب خواهند یافت

 میوندوالعبدالله کاظمدست های مرموز در شهادت میوندوال
د سی آی اي لاس وهنه او مداخلات په افغانستان کی

​لیکوال: پیتر هارد کلیرود
ژباړن او سریزه: محمد زبیر شفیقې

  سایر نویسندگاندسی آی اي پتی جګری
افغان رژیمونه او واکمنان

​لیکوال: خادم حسین کم اندیش

 تاریخی اجتماعیسایر نویسندگاندشلمي پیړی افغان رژیمونه او واکمنان
دکابل سلطنت بیان

​لیکوال: مونت اسټوارټ الفنستن
ژباړونکي :حسن کاکر - نصرالله سوبمن

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاندکابل سلطنت بیان
مجموعهٔ مقالات در قبال تجاوز نظامی و مداخلات ایالات متحدهٔ امریکا در افغانستان

​نویسنده: ستیفن کول و آدام انتوس

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاندیپلوماسی مخفی ایالات متحده در شکست افغانستان
توضیح زوایای پنهان ظهور نازیزم در اروپا

​نویسنده: عبدالله ششهبازی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانراز های پنهان صعود نازیزم(نازیسم)
مکالماتی دانشمندانه و استادانه برای آوردن تغییرات اجتماعی

​نویسنده: پاوئلو فریره و مایلز هیرتن
مترجم: حسام حسین زاده

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانراه را با پیمودنش میسازیم
علل و عوامل جنگ سوریه و بی ثباتی در لبنان

​تحقیق و تالیف:فرداد سپنددار

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانروشهای غربی تجزیهٔ سوریه
رویداد لویه جرگه

​نگاه اجمالی بر تاریخچه لویه جرگه ها و معرفی مختصر کتاب
به همکاری: محمد ایاز نوری آزادی و نازکمیر زهیر بلخی
گردآورنده و نویسندۀ نسخه اصلی: مولوی برهان الدین کشککی

 لویه جرگهعبدالله کاظمرویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303
رښتیا ریښتیا دي

​لیکوال: خان عبدالولی خان

 اجتماعی - تاریخیسایر نویسندگانرښتیا ریښتیا دي
زاویة الافغانیه

​په القدس کي د افغانانو څلورسوه کلنه خانقاه

 خانقاهمعصوم هوتکزاویة الافغانیه
دین زردشت و زردشتیان

​نویسنده: بهمن انصاری

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانزردشت و زردشتیان
دخان عبدالغفار خان ژوند لیک

​لیکوال: خان عبدالغفار خان(باچا خان)

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانزما ژوند او جد و جهد
سلسلهٔ آل یحیی

​نیم قرن امنیت، ثبات سیاسی و انکشاف تدریجی
ISBN: 978-0-646-8904-0

 سیاستنور احمد خالدیزمامداری سلسلهٔ آل یحیی
مشکلات زنان در جامعهٔ افغانی

​بخش دوم کتاب «زنان و مشکلات فراروی شان در جامعهٔ افغانی»

 زنانعبدالقیوم میرزادهزﻧﺎن و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروي ﺷﺎن در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻓﻐﺎﻧﻲ
مشکلات زنان در جامعهٔ افغانی

​بخش اول- مسئلهٔ زنان و مشکلات فراروی آنها در افغانستان از مبرمترین مسایل اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی کشور است. این مسئله آنچنان مبرمیت دارد که بائیست مورد توجهٔ موشگافانه و کاوشگرانهٔ جامعه شناسان،کارشناسان، اهل خبره و سیاستمداران قرارگیرد

 زنان عبدالقیوم میرزادهزنان و مشکلات فراروی شان در جامعهٔ افغانی
بررسی تحلیلی دو دههٔ اول جنگهای خونین از منظر نویسنده ای که خود در یکی از طرف های جنگ قرار داشت

​نویسنده: محمد اکرام اندیشمند

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسالهای تجاوز و مقاومت
کنکاشی علم محور بروی عروج انسان مسایل تکامل و مدنیت

​نویسنده: داکتر ذبیح مدرسی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسرشت بشری
سیاست خارجی داود خان   شریف منصورسرگذشت یک رئیس جمهور
سمتی و ستمی

​تبیین گرایش های منحرف قومی و روحانیت مزدور و عقب گرا

 ستمیعمرزی مصطفیسمتی و ستمی
سنگ صبور

​ترجمه: سیامند زندی
جایی در افغانستان یا هر کجای دیگر

 زنانعتیق رحیمیسنگ صبور
دسیاسی ډلی کرن لاره وضاحت په یوه مونو ګراف اثر

​لیکوال: حمید منصور

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسياسي احزاب او ذي نفوذه ډلې
اسناد انکار ناپذیر در قبال روابط تنگاتنگ احدشاه مسعود و شورای نظار با سی آی ای

​لیکوال: گری شرون
ژباړن: لاهور خان منګل

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسی آی اي په پنجشیر کی
گوشهٔ از فعالیت های سازمان سی آی ای در امریکمای لاتین و آسیا

​نویسنده: فیلیپ آگی
مترجم: حمید احمدی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسیا و جعل اسناد
سید جمال الدین افغان

​بنیاد گذاران مشروطیت و دموکراسی در افغانستان

 علمااحسان لمرسید جمال الدین افغان
سیر حکمت جامعهٔ مدنی

​نویسنده: جان اورنبرگ
مترجم: هومان نیک اندیش و مهدی جامی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانسیر حکمت جامعهٔ مدنی
سیستان بعد از اسلام

​چاپ دوم : با تجدید نظرکلی

 سیستاناعظم سيستانیسیستان سرزمین ماسه ها و حماسه ها
امیر آهنین امیر عبدالرحمن

​بازخوانی تأریخ افغانستان

 سیاسیاعظم سيستانیسیمای امیر آهنین امیر عبدالرحمن در تاج التواریخ
توضیح تفصیلی نظریات عدم خشونت گاندی و تأثیرات آن در جوامع انسانی و نظریات رهبران بزرگ سیاسی

​نویسنده: لوئیس فیشر
مترجم: غلام علی کُشانی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانشرحی اندر باب گاندی و ستالین
رویدادهای مهم

​از روز چهارم تا هشتم ثور سال 1357 ش

 کودتا ثورعبدالله کاظمشهر کابل شاهد رویدادهای مهم
توضیحی تاریخی و عوامل بروز جنگهای خانمانسوز جهان

​نویسنده: علی غفوری

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانصد جنگ بزرگ تاریخ
یکی از موفقیت آمیز ترین کتاب های گابریل گارسا مارکز که شهرت جهانی داشته و یکی از موفق ترین آثار ادبی جهان شمرده میشود.

​نویسنده: گاریل گارسا مارکز
مترجم: بهمن فرزانه

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانصد سال تنهایی
له طالبه تر طالبه  طالبانسایر نویسندگانطالبان او د هغوی واکمني څنګه رامنځته شوه؟
طالبان و آیندهٔ افغانستان

​این نوشته اقدامی است در جهت ادای رسالت ملی تدوین یک
اندیشهٔ ملی برای نجات افغانستان

  نور احمد خالدیطالبان و آیندهٔ افغانستان
توضیح تاریخی و علمی سیاست های جنگ طلبانهٔ امریکا در شرق میانه، جنوب آسیا و افغانستان.

​نویسنده: گابریل کولکو
مترجم: سعید ساری اصلانی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانعصر نوین جنگ
غروب خونین

نویسنده: کامل الدین پرواک
تورنجنرال محمد یونس خان
نگاهی بر کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷

 کودتا ثورسایر نویسندگانغروب خونین
توضیح تاریخی نژاد و خاستگاه غزنویان

​نویسنده:سید نور تهماسی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانغزنویان
توضیح شیوه های رسیدن به آرامش درونی

​نویسنده: ادوین هارکینس اسپینا
مترجم: خدیجه روح الامینی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانفرار از ماتریس(ماتریکس)
فرهنگ تاریخ

​آلن پالمر: تاریخ دوصد سالهٔ اخیر جهان

​بلی

تاریخسایر نویسندگانفرهنگ تاریخ
این کتاب شالودهٔ محکمی برای دانش فلسفی - تاریخی همه خوانندگان مباحث تاریخ و فلسفهد تاریخ میباشد. این دانش پژوهشگران را یاری میرساند تا بصورت کاملاً منطقی و علمی معیار های تحقیقی در عرصهٔ علوم اجتماعی و تاریخ را فراگیرند.

​نویسنده: جورج ویلهلم فریدریک هیگل

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانفلسفهٔ تاریخ
اثر رهنما در راه میهن دوستی و اجرای وظایف میهنی خاصتاً برای جوانان

​نویسنده: نیکولای آستروسکی
مترجم: بهرام

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانفولاد چگونه آبدیده شد؟
کتاب بسیار جالب در بارهٔ فیمینیزم و مبارزات فیمینیستی

​نویسنده: اسمیت شارون
مترجم: امین حصوری و نیما کوشیار

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانفیمینیسم سیاه
توضیح روانشناسانه از توانمندی های انسانی

​نویسنده: دیوید آرهاوکینز
مترجم پارسا پهلوان زاده

 مقالات- ملی - علمی و تحقیقیسایر نویسندگانقدرت در برابر زور
قیام تاریخی و مردمی هرات

​اهداء به همه مجاهدانیکه در راه نجات وطن و مردم جان خود را فدا کرده اند، به خصوص شهدای گلگون کفن قیام هرات

  عبدالله کاظمقیام تاریخی و مردمی هرات
قیام جمهوریت

​نویسنده و گردآورنده: دیپلوم انجینر کریم عطائی

 جمهوریت سایر نویسندگانقیام جمهوریت تحت قیادت شهید داود خان
در این کتاب بیشتر به شیوه های زیستی مهاتما گاندی نظریات و طرح هایش آشنا میشویدو همچنان پارهٔ از نظریات دیگران در قبال گاندی را نیز مطالعه خواهید کرد.

​نویسنده: کریشنا کری پالائی
مترجم: غلام علی کشانی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگاندی شیوه ای زندگی و نظریات
گاندی و مبارزهٔ مسالمت آمیز

نویسنده: علی فراستی
در این کتاب بوضوح آمده است که مبارزهٔ مسالمت آمیز همچون هر شکلی از مبارزه بر اساس شرایط کشور ها، ملت ها و دولت ها بر اساس بازیگران صحنه متفاوت هستند و نمی توان با الگو پردازی از این و یا آن جنبش پرداخت. بلکه میتوان از تجارب مثبت و منفی آنه درس آموخت.

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگاندی و مبارزهٔ مسالمت آمیز
نویسنده در این اثر نظریهٔ برخورد تمدنها اثر ساموئیل هانینگتون، دیدگاه ها و نظریات مخالف و موافق آنرا به کنکاش گرفته و نتیجه گیری سودمند برای ثبات در جوامع بشری را ارائه داده است.آنرا

​نویسنده: سید صادق حقیقت

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگفتگوی تمدنها و برخورد تمدنها
گزیده هایی از سخنرانی های نلسن ماندیلا بین سالهای ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۸

​نویسنده: نلسن ماندیلا

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانگفته هایی از نلسن ماندیلا
چگونگی تاریخی پارت ها

​نویسنده: کلاوس شیپمن

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانمبانی تاریخ پارت ها
مجتمع پارلمان جدید افغانستان پارلمانشریف حسینیمجتمع پارلمان جدید افغانستان
ارشادات و بیانات شاه امان الله

​به مناسبت نود و نهمین سالگرد استقلال کشور

 شاه امان اللهعبدالله کاظممجموعه ارشادات و بیانات شاه امان الله غازی حین لویه جرگه 1303
محمود طرزی و اعلامیۀ استقلال افغانستان

این رساله تحقیقی در مورد متن تاریخی «حی علی الفلاح» یا اعلامیه استقلال نوشته محمود طرزی است که جناب آقای داکتر محمد زرین انځور در این کتاب مهم تحقیق کرده و همراه با معلومات لازمه برای علاقه مندان تاریخ آماده نموده است.که می‌تواند به عنوان منبعی در تحقیق مهم‌ ترین رویداد تاریخ معاصر (بازیابی استقلال) مورد استفاده قرار گیرد. در این نوشته سهم سراج الاخبار افغانیه، محمود طرزی و «حی علی الفلاح» در دستاورد ملی استقلال به طور جامع به بحث گرفته شده است.

 تاریخی- اجتماعیزرین انځورمحمود طرزی و اعلامیۀ استقلال افغانستان
مردم، تاریخ و سیاست

​با اضافات حوادث بعد از سقوط دولت جمهوری اسلامی

 سیاستنور احمد خالدیمردم، تاریخ و سیاست
زمان خان کنری

​اهداء به پدر بزرگوارم

​بلی

تاریخعبدالرحمن زمانیمرور کوتاهی بر زندگی و مبارزات غازی میر زمان خان کنری
توضیح تفصیلی از جریان کنفرانس متفقین در تهران، تأثیرات و عواقب این رویداد تاریخی

​نویسنده: ساعد مراغه ای

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانمروری بر کنفرانس متفقین در تهران
تعالیم دین زردشتی

​نویسنده: امیر حسین خلجی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانمزدک - نهضت احیای تعالیم زردشت
معاهده آب دریای هلمند

​ارزیابی تحلیلی معاهده آب رود هلمند و پاسخ به بعضی سؤال ها

 دریای هلمندعبدالله کاظممعاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران
ملت و منافع ملی

​من در این نگارش سعی کرده ام تا در باب  ملت، منافع ملی و دولت – ملت در افغانستان همه اجزای متأثر اجتماعی را که به نحوی از انحاء،  شکلی از اشکال و یا طریقه ای از طریقه ها به این مسئله مرتبط هستند به کاوش بگیرم.

 منافع ملیعبدالقیوم میرزادهملت، منافع ملی، دولت ملت در افغانستان بخش دوم
وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

​وضعیت ناهنجار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و گسترش نا امنی در سراسر کشور، افتراق و چاق شدن اختلافات گوناگون قومی، مذهبی، جنسیتی و زبانی روزافزون میان مردم، فاصله گرفتن مردم از فهم و درک منافع ملی در کشور ما عزمم را به جزم کشاند تا این نا هنجاری ها روشن سازم

 سیاسیعبدالقیوم میرزادهملت،منافع ملی، دولت ملت در افغانستان بخش اول
ملکه ثریا کی بود؟

maleka_soraya.JPG

سکن شده/ اسکن شوی

سیاستسایر نویسندگانملکه ثریا کی بود؟
تمام اسناد جلسات سازمان ملل متحد در قبال معضلهٔ قره باغ

​نویسنده: وزارت خارجهٔ جمهوری آذربایجان
مترجم: سعیر باقری

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانمناقشهٔ قره باغ
زندگی گاندی و مبارزات اجتماعی وی در جامعهٔ هند و تأثیرات آن بر جهان و جهانیان

​نویسنده: مهاتما گاندی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانمهاتما گاندی
ناسیونالیزم افغان در پهنای تاریخ  ناسیونالیزمفضل ربی پژواکناسیونالیزم افغان در پهنای تاریخ
توضیح علمی مبارزات اجتماعی از نوع نافرمانی مدنی

​نویسنده: هنری دیوید ثورو
مترجم: غلام علی کشانی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاننافرمانی مدنی
اسناد تاریخی از وحشت نسل کشی ارمن ها

​نویسنده: آ . الله وردی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاننسل کشی ارامنه
توضیح علمی در قبال منش های انسانی در جامعه با درنظرداشت خصوصیات اتنیک و فرهنگی جوامع.

​نویسنده: داکتر شروین وکیلی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاننظریهٔ منش ها
نقش آب درمنازعات ملل منطقه   اعظم سيستانینقش آب درمنازعات ملل منطقه
اثر ارزشمند و توضیح عالمانه برای درست اندیشیدن روشنفکران در قبال مسایل اجتماعی و سیاسی جوامع

​نویسنده: ادوارد سعید
مترجم حمید عضدانلو

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاننقش روشنفکر
شخصیت، نظریات وسیاست های داود خان

​نویسنده: داکتر عاصم اکرم

 داود خانسایر نویسندگاننگاهی به شخصیت، نظریات وسیاست های داود خان
نهضت مشروطه خواهی یک حرکت ملی و افغانی  تاریخی - اجتماعیزرین انځور نهضت مشروطه خواهی یک حرکت ملی و افغانی
توضیح علمی و جامعه شناسانه از رویکرد های لیبرالیسم که مالکان بزرگ آنرا غرض حفظ سرمایه و منافع شان چون پوششی ایدیالوژیک سوء استفاده میکنند

​نویسنده: مارتین هارت و لیندز بیرگ

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگاننیولیبرالیسم
د هلمند لرغوني سیمه د تاریخ او کلتوری دودنه یوه علمی کتنه

لیکوال: محمد شفیق ژمن

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانهلمند (جغرافیه، تاریخ او کلتوري دودونه)
اثری ناب از مهاتما گاندی

​نویسنده: مهاتما گاندی
ترجمه: محمود تفضلی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانهمه مردم برادرند
توضیحی در بارهٔ هولوکاست و عواقب جهانی آن

​نویسنده: آن گرینبرگ
مترجم: میترا همدانی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانهولوکاست فاجعهٔ فراموش ناشدنی
بیست مقالهٔ تحقیقی در بارهٔ هویت ملی و هویت فرهنگی

​نویسنده و مترجم: جلال ستاری

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانهویت ملی و هویت فرهنگی
واقعیتها دربارۀ سید جمال الدین افغان

«چه منفعتی خواهد داشت اگر کسی بداند که من در سال1254هـ تولد شدم و مدت زیاد تر از نیم قرن زندگی کردم و مجبور به ترک کشورم افغانستان گردیدم، کشوری که به اثر غلبه هوی و هوس همواره در ناآرامی به سر می برد... من باور دارم که زندان در راه خواستن حق از سوی ستم گران گردن کش" ریاضت" است و تبعید درین راه "سیاحت" و کشته
شدن هم " شهادت" است که آن عالیترین مراتب است»
جمالافغانی

 علمااحسان لمرواقعیتها دربارۀ سید جمال الدین افغان
اتو بیوګرافی نویسنده کتاب عبدالکریم خرم

​نویسنده: عبدالکریم خرم

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانڅلوېښت کاله په توپان کې
کرونولوژی وقایع جهان

​وقایع جهان ازماه سپتمبر سال ۲۰۱۴ تا ماه دسمبر سال ۲۰۱۸(جلد اول)

 تاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان
کرونولوژی وقایع جهان

وقایع جهان از ماه جنوری سال ۲۰۲۱ تا ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ (جلد سوم)

 تاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان
کرونولوژی وقایع جهان

​وقایع جهان در سال ۲۰۲۳

 تاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان (جلد چهارم)
کرونولوژی وقایع جهان

​وقایع جهان از ماه جنوری سال ۲۰۱۹ تا ماه دسمبر سال ۲۰۲۰

 تاریخی - اجتماعیمحمد عظیم امینیکرونولوژی وقایع جهان (جلد دوم)
شرح مختصر پیرامون اعلامیه

​(منتشره در جراید اردوی هند در هنگام سلطۀ استبدادی نادر غاصب!)

  عبدالله کاظمکشف الحال نادر به قلم اعلیحضرت امان الله خان
علت دشمنی میان آن دو پادشاه   اعظم سيستانیکشـف الحال نادرخان بقلم اعلیحضرت شاه امان الله و علت دشمنی میان آن دو پادشاه
کلیله و دمنه از جمله کتب باستانی هند است که برای اولین بار به زبان سانسکریت نگارش یافته و سپس بزبان دری برگردانده شده است.این اثر، کتابی پندآموز است که در آن پندها در قالب حکایت‌ها و داستان‌هایی از زبان حیوانات در حیطه های اخلاق و مملکت داری بیان می‌شود.

​نویسنده: ویشنا سرما هندی
مترجم: ابن مقفع و بزبان دری ابو المعانی نصرالله منشی

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانکلیله و دمنه
کونړ غرونه، غورځنگونه

دا کتاب یو کونړي لیکوال او ژورنالست، ولي الله ملکزی لیکلي او د کونړ د څپانده سیندونو، دنګو غرونو سپینو واورو، خټینو منارو، هسکو نښترو او شنو درو د ښکلا ګانو څخه د پلو پورته کولو یوه تته غوندې هڅه یې کړیده. په دې کتاب کې، د کونړ د غرنۍ او اقلیمي جغرافیا، د ځنګلونو د بې رحمه غوڅولو د مخنیوي او سیلانیانو د راجلبولو لپاره وړاندیزونه شويدي. همدا رنګه په کونړ کې د استوګنو ۱۹ قومونو لنډه تاریخچه او په کونړ کې د پنج پیري او سلفي غورځنګونو په جوړښت باندې خبرې شوې ترڅو د ولس په متن کې د هغو اغیز او غبرګون څرګند شي.
له لسګونو مخورو او مطرحو شخصیتونو سره د مخامخ او ټلیفوني مرکو په ترڅ کې د ۱۰۸ شمله ورو او تعلیم یافته کونړو سوانح او د نژدې ۲۶۵ نورو مخورو کونړیانو نومونه او ځایونه په نښه شویدي. دلته د کونړ د شپاړسو اداري واحدونو پيژندګلوي، د هرې ولسوالۍ نفوس، د ښوونځیو شمیر، د مشهورو درو، غټو کلیو او بانډو نومونه راغلي دي. کونړي دودونه، سپورتي لوبې، سندریز هنرونه او د واده او جنازې مراسم او رواجونه په ګوته شوي دي.
د کونړ په هکله دا کتاب نه لومړنې دی او نه به وروستنې وي. د کونړ یو شمیر پخو لیکوالانو او پوهانو ډیرې هر اړخیزې او پراخه څیړنې کړې او د شاباس او قدردانۍ وړ دي. خو ما دلته په هغه څه باندې زیات لنګر اچولې چې په نورو اړونده کتابونو کې لږ په سترګو کیږي او یا دا مهال یې اړتیا زیاته محسوسیږي. په دې کتاب کې هڅه شوی چې د چارواکو او مرستندویه مؤسسو پام دیخوا ته را واوړي ترڅو د کونړیانو ستونزې د خپلو پرمختیایي پلانونو په بهیر کې ځای کړي. دلته زیار ویستل شوی چې د کونړ په هکله د ځوان کول د پوهاوي کچه لوړه شي او د ژوند په سمون او رغون کې هغه څه وکړي چې دوئ یې مستحق او حقدار دي.

 اجتماعیولی الله ملکزیکونړ غرونه، غورځنگونه
کی جی بی در افغانستان

​نوشتۀ واسیلی متروخین، بایگان ارشد کی جی بی
برگرداننده به دری: داکتر حمید سیماب

  سایر نویسندگانکی جی بی در افغانستان
رویدادهای تاریخی

​تاریخ سیاسی معاصر افغانستان جلد اول و دوم
نویسنده: سلطان علی کشتمند
بازپخش: انتشارات راه پرچم

 یاداشت های سیاسیسایر نویسندگانیادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی
دیدگاهی در قبال چگونگی پیدایش فکری آدولف هیتلر و علل جنگ دوم جهانی

​نویسندهٔ این اثر معلوم نیست

 تاریخی - اجتماعیسایر نویسندگانیک تمدن، یک باور، یک پیشوا