علاقمند محترم به بخش جغرافیه قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

با واردکردن فشار(کلیک) بالای دریجه های آتی بروفق نیاز، به معلومات مورد ضرورت دسترسی پیداکرده میتوانید:
ولایت لوی ولسوالی ولسوالی قریه علاقه داری شهر ده منطقه قلعه گذر دره دریا رودخانه باغ کوه تپه کانال نهر شیله دشت مزار کاریز جهیل چاه موضع بند کوتل پل چشمه زیارت مسجد فابریکه خرابه مسیر راه منار قول ریگستان برج نیزار معدن تنگی سرای بازار آسیاب وجه تسمیه