علاقمند محترم به بخش جغرافیه قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

با واردکردن فشار(کلیک) بالای دریجه های آتی بروفق نیاز، به معلومات مورد ضرورت دسترسی پیداکرده میتوانید:
ولایت ولسوالی علاقه داری شهر ده منطقه قلعه گذر دره دریا بند باغ کوه تپه کانال دهلیز