قاموس بایوگرافیکی افغانستان برای معلومات بیشتر بالای شخص مورد علاقه کلیک نمائید

سراج جنرال اسدالله
سراج حـمـیدالله عنایت
سراج خیرالله عنایت
سراج عبدالمجید
سراج عبیدالله
سراج عصمت الله عنایت
سردار محـمد داود
سردار محمد نعیم
سردار محـمد هاشم
سرور کونړی
سروري اسد الله
سروري عبدالبصیر
سروري مـحـمـد انور
سعید افغاني
سلیمان لایق
سکندر لودی
سید جمال الدین افغانی
سیدال ناصری